Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFG
Autor:Džambová Anna (100%)
Názov:Die Rolle der Ausspracheschulung im Fremdsprachenunterricht
Zdroj:IV. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei 24.-28.8.1998
Vydavateľské údaje:Bratislava : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 1998
Lokácia:S. 57
ISBN:80-968008-9-2
Ohlas:[3] BAŇASOVÁ, J. Bevusster Umgang mit der Fremdsprache - shon in der Grundschule. In Sučasni doslidžennja z inozemnoji filolohiji. Vypusk 2. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2004, s. 330.