Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Pavúk Andrej (100%)
Názov:Požívanie alkoholických nápojov a čiernej kávy medzi gymnazistami
Zdroj:Alkoholizmus a drogové závislosti
Lokácia:Roč. 30, č. 1 (1995), s. 21-30
ISSN:0862-0350
Ohlas:[4] Schnitzerová E. - Orosová O.: Postoje budúcich učiteľov k vstupným drogám. In: Pedagogická revue. 1998, 50, mim. č... s. 73.
Ohlas:[4] Turček, M.: Požívanie návykových látok študentmi stredných škôl. In: Alkoholizmus a drogové závislosti. 1998, 33, č. 5.. s. 306.
Ohlas:[4] Adamová, M. a kol.: Aktuálna drogová scéne u študentov stredných škôl v Košiciach. In: Alkoholizmus a drogové závislosti. 1998, 33, č. 5.. s. 279.
Ohlas:[4] ADAMOVÁ, M. et al.: Aktuálna drogová scéna u študentov stredných škôl v Košiciach. In: Alkoholizmus a drogové závislosti. 1999, 34, č. 5, s. 277.
Ohlas:[4] ŘEHAN, V. - BLAŽEK, A.: Alkohol, drogy a gambling v současné mladé české populaci (předběžné sdělení). In: Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 35, 2000, č. 2, s. 75-81.