Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Mačurová Ľudmila (100%)
Názov:Vedomosti a názory študujúcej mládeže na rasu, rasizmus a iné aktuálne spoločenské problémy
Zdroj:Biologické dni : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2.-4. Sept. 1998, Nitra
Vydavateľské údaje:Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 1998
Lokácia:S. 220-221
ISBN:80-8050-177-7