Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Bernasovská Jarmila (20%)
Autor:Bernasovský Ivan (20%)
Autor:Barlová Erika (20%)
Autor:Chlebovská Kristína (20%)
Autor:Biroš Erik (20%)
Názov:Serogenetic Study of Romanies (Gypsies) from Region Spiš in Slovakia. Distribution of Blood and Serum Groups, Red Cell Isoenzymes, HLA Antigens of First Class and Apolipoprotein B Gene Polymorphism
Zdroj:Journal of Human Ecology
Lokácia:Vol. 9, no. 2 (1998), s. 113-121
ISSN:0970-9272
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001. S. 122. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[4] DAŇO, Juraj - ĎURIČEKOVÁ, Magdaléna. Cesty k vzdelanosti Rómov. 1. vyd. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 131.