Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Bernasovský Ivan (33%)
Autor:Hudáková Tatiana (33%)
Autor:Bernasovská Jarmila (33%)
Názov:Pubertal Development Gonadotropic Hormone Levels in Serum of Romany (Gypsy) Girls in Slovakia
Zdroj:Journal of Human Ecology
Lokácia:Vol. 9, no. 2 (1998), s. 123-129
ISSN:0970-9272
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001. S. 124. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[3] BLÁHA, Pavel: Studium tělesného vývoje a pohybové aktivity u romských dětí. In: Česká antropologie, 51, 2001, s. 121.
Ohlas:[3] HORVÁTH, Rudolf - HORIZRALOVÁ, Kristína. Porovnanie motorických predpokladov dedinských a mestských rómskych detí. In Sport a kvalita života [CD/ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2004.
Ohlas:[4] PAVÚK, Andrej. Porovnanie pôrodných hmotností rómskych a nerómskych donosených novorodencov narodených v rokoch 1968-2001 v regióne východného Slovenska. In Prírodné vedy. Roč. 40 : biológia - ekológia. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004, s. 19.