Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Poráčová Janka (45%)
Autor:Fazekašová Danica (45%)
Autor:Chovancová Bibiána (10%)
Názov:Aktivita vybraných enzýmov v krvnom sére teplokrvných a chladnokrvných koní podľa veku
Zdroj:Czech Journal of Animal Science
Lokácia:Vol. 43, no. 5 (1998), s. 221-225
ISSN:0044-4847
Ohlas:[4] KORÉNEKOVÁ, B. et al. Účinok kadmia na vybrané metabolické parametre. In Ekológia a veterinárna medicína V [CD-ROM]. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2002, s. 3.
Ohlas:[4] KORÉNEKOVÁ, B. The influence of cadmium on activity of Alp and LD in blood serum of laying hens. In Folia veterinaria. 2002, vol. 46, no. 4, s. 176.
Ohlas:[1] SKALICKA, M., MAKOOVA, Z. Elimination of aflatoxin B-1 in broiler chicks by clinoptilolite. In Bulletin of Veterinary institute in Pulway, ISSN 0042-4870. 1999, vol. 43, no. 2, s. 211-219.
Ohlas:[1] PADEN, L., GOMERČIC, T., DURAS, M. et al. Hematological and serum biochemical reference values for the posavina and croatian coldblood horse breeds. In Acta veterinaria, ISSN 0567-8315. 2014, vol. 64, no. 2, s. 200-212.