Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BAB
Autor:Kovalčíková Iveta (80%)
Autor:Bekéniová Ľubica (20%)
Názov:Škola plná zážitkov : (globálna námetová hra - Robinson)
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1995
Rozsah:34 s.
ISBN:80-85668-14-9
Ohlas:[4] ZELINOVÁ, M. Inscenačné metódy vo výchove. In Rodina a škola. 1997, roč. 45, č. 6, s. 5.
Ohlas:[4] DARÁK, M. et al. Základy pedagogiky. Prešov : ManaCon, 1998, s. 73. ISBN 80-85668-72-6.
Ohlas:[4] ŠIMONOVÁ, Brigita. Moderný človek, literatúra a škola. Banská Bytrica : UMB, 2000, s. 81.
Ohlas:[4] ZELINA, Miron. Alternatívne školstvo. Bratislava : Iris, 2000, s. 251. ISBN 80-88778-98-0.
Ohlas:[4] ROCHLITZOVÁ, Katarína. latá priadka : projekt s využitím metód dramatickej výchovy. 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2003, s. 22.
Ohlas:[4] VOLOCHOVÁ, Viera. Projekt Zázrak života. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2003, s. 33.
Ohlas:[4] MAJZLANOVÁ, Katarína. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava : Iris, 2004, s. 191.