Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kovalčíková Iveta (100%)
Názov:Vplyv dramatickej záujmovej činnosti na zmenu sociálnej klímy školskej triedy
Ohlas:[4] Darák, M.: Záujmy a školský výkon žiakov. In: Pedagogická revue. 1997, 44, č. 3-4.. s. 119.
Ohlas:[4] BURGEROVÁ, Jana: Aplikácia Internetu v experimentálnom edukačnom procese. In: XIII. DIDMATTECH 2000. Časť I. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. S. 99.