Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Koščo Ján (45%)
Autor:Košuth Peter (45%)
Autor:Mižura J. (10%)
Názov:Ichtyofauna Malého Vihorlatského jazera
Zdroj:Bulletin VÚRH Vodňany
Lokácia:Roč. 34, č. 2 (1998), s. 33-36
ISSN:0007-389X
Ohlas:[4] TEREK, Jozef. Jazerá Vihorlatu : (biologicko-ekologická štúdia). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 130. ISBN 978-80-555-0095-9.