Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Stejskal Tomáš (100%)
Názov:Reaktibilita športovcov
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1998
Rozsah:123 s.
ISBN:80-85668-55-6
Ohlas:[6] GÁBOROVÁ, Ľubica: Reaktibilita športovcov. In: Euroreport. č. 15 (1998), s. 14.
Ohlas:[4] PUSKAJLER, Peter: Úroveň všeobecnej motorickej výkonnosti 11-14 ročných pretekárov v jude. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe". Prešov : PU, 1999. S. 96.
Ohlas:[4] KOŠTIAL, Ján - DREMMELOVÁ, Iveta: Vzťah reakčného času a športového výkonu v behoch mužov na krátke vzdialenosti. In: CO-MAT-TECH `99. Trnava : STU, 1999.
Ohlas:[6] HOŠEK, Václav: Reaktibilita športovcov. In: Tělesná výchova a sport mládeže. 1999, 65, č. 1, s. 46-47.
Ohlas:[4] BELEJ, Michal: Motorické učenie. Prešov : FHPV PU, 2001. S. 181. ISBN 80-8068-041-8.
Ohlas:[4] SKLADANÝ, Juraj - MALÝ, Tomáš - MAKOVIČ, Marcel: Vplyv kofeínu na zmeny reakčného času. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Nature Universitatis Presoviensis. Studia art et sport. Publicatio II. Prešov : FHPV PU, 2002. S. 175.
Ohlas:[4] SKLADANÝ, Juraj - FEČ, Rastislav - ZUSKOVÁ, Klaudia: Fyziológia a psychológia telesnej výchovy. Prešov : FHPV PU, 2002. S. 81, 105. ISBN 80-8068-107-4.