Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kubáni Viliam (100%)
Názov:Význam rodinnej výchovy v procese vzdelávania žiakov
Zdroj:Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie
Lokácia:Roč. 50, č. 1 (1998), s. 63-68
ISSN:1335-1982
Ohlas:[4] ONDREJKOVIČ, Peter: Pedagogická revue v rokoch 1990-1998 - II. časť. In: Pedagogická revue. 1999, 51, č. 2, s. 175.