Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Kráľová Ľuba (100%)
Názov:Politická identita (súhlas ovládaného s ovládaním)
Zdroj:Identity v meniacej sa spoločnosti
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997
Lokácia:S. 65-73
ISBN:80-967621-3-3
Ohlas:[6] BAČOVÁ, V., KUSÁ, Z. 1997. Identity v meniacej sa spoločnosti. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997, s. 6.