Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:DAI
Autor:Dudinská Irina (100%)
Názov:Niektoré otázky mravnej filozofie v teórii všejednoty Vl. Solovjova : autoreferát dizertačnej práce na získanie vedeckej hodnosti kandidáta filozofických vied
Vydavateľské údaje:Bratislava : s.n., 1998
Rozsah:15 s.