Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Bačová Marta (100%)
Názov:Trendy vývoja modernej spoločnosti začiatkom 21. storočia: úlohy výchovy a vzdelávania
Zdroj:Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 30-34
ISBN:80-88885-36-1
Ohlas:[4] VENDEL, Štefan: Vzdelávanie a duševné zdravie: rola školy. In: Acta paedagogicae. Annus II. Prešov : PF PU, 2001. S. 69.