Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Černotová Marta (100%)
Názov:Príprava učiteľa - spoločná úloha fakúlt a cvičných škôl
Zdroj:Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 287-291
ISBN:80-88885-36-1
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Kto je učiteľ?. In Ako sa učitelia učia? : zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou, usporiadaného Fakultou humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a Občianskym združením Učenie bez hraníc za podpory Ministerstva školstva SR : Prešov, 27.-28. jún 2007. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 209. ISBN 978-80-8045-493-7.