Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Belás Ľubomír (100%)
Názov:Rousseau, Kant a problém spoločenskej zmluvy
Zdroj:Filozofia
Lokácia:Roč. 53, č. 5 (1998), s. 299-305
ISSN:0046-385X
Ohlas:[4] JAKUBOVSKÁ, Viera. Kultúra a pokrok (z hľadiska filozofie a kultúry). In (Etno) Kulturologické pohľady 2002/1. Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2002, s. 27. ISBN 80-8050-583-7.
Ohlas:[4] MANDA, V., SŤAHEĽ, R., PRUŽINEC, T. Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku. Bratislava : Iris, 2015, s. 169. ISBN 978-80-8153-050-0.
Ohlas:[4] PERNÝ, Lukáš. Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 152. ISBN 978-80-555-2045-2.