Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Antoňák Andrej (100%)
Názov:Sociokultúrna interpretácia románov M. Šolochova : (Tichý Don, Rozoraná celina)
Vydavateľské údaje:Prešov : Manacon, 1998
Rozsah:123 s.
ISBN:80-85668-62-9
Ohlas:[3] Vávra, J.: Nově o Michailu Šolochovovi. In: Zpravodaj České koordinační rady Společnosti přátel národů východu. 1998, č. 5.. s. 14.
Ohlas:[5] POSPÍŠIL, Ivo: Sociokultúrna interpretácia románov M. Šolochova (Tichý Don, Rozoraná celina). In: Slavia, roč. 70, 2001, č. 2, s. 256-257.
Ohlas:[4] POSPIŠIL, I.: Literaturovedenije i slavistika v period globalizacii: metodologičeskije sdvigi. In: Russkij jazyk v centre Evropy 5. Banska Bistrica : Associacija rusistov Slovakiji, 2002. S. 100.
Ohlas:[4] POSPIŠIL, I. Suďba prepodavateľa-rusista v načale 21 veka i paradoksy globalizacii. In Russkij jazyk v centre Jevropy 6. Banska Bistrica : Associacija rusistov Slovakiji, 2003, s. 13.
Ohlas:[5] POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika na křižovatce. 1. vyd. Brno : Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, 2003, s. 40.
Ohlas:[4] MURÁNSKA, Natália. Fantastická trilógia Michaila Bulgakova. 1. vyd. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2003, s. 113.
Ohlas:[3] KREJČÍ, Karel: Sociologie literatury. Brno : Masarykova univerzita, 2004. S. 32.
Ohlas:[3] POSPÍŠIL, Ivo. Areál - sociální vědy - filologie. 1. vyd. Brno : Filozofická fakulta Masyrykovy univerzity, 2002, s. 4.
Ohlas:[4] MURÁNSKA, Natália. Román Michaila Bulgakova Majster a Margaréta. 1. vyd. Nitra : FF UKF, 2005, s. 160.
Ohlas:[3] POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román znovu navštíveny. Brno : Universitas, 2005, s. 17.