Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Guzyová Oľga (100%)
Názov:Slovenská literárna kritika o skutočnej a vnútornej emigrácii ruských spisovateľov v rokoch 1921-1945
Zdroj:Biele miesta II : na mape slovensko-ruskej kultúrnej komunikácie
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1998
Lokácia:S. 223-230
ISBN:80-8050-179-3
Ohlas:[4] Kusá, M.: Preklad v geopolitických súvislostiach. In: Slovak Review. 1998, Vol. 7, No. 1.. s. 32.
Ohlas:[4] Kusá, M.: Hĺbka a šírka záberu. In: Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1836-1996. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1998. s. 55-56.