Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Špirko Mikuláš (100%)
Názov:Russko-rusinskije jazykovyje kontakty
Zdroj:Rossica Olomucensia XXXVI (za rok 1997) : ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
Vydavateľské údaje:Olomouc : Univerzita Palackého, 1998
Lokácia:S. 91-96
ISBN:80-7067-812-7