Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Špirko Mikuláš (100%)
Názov:K voprosu prosveščenija i jazyka rusinov do revoľucii 1848 goda
Zdroj:Rossica Slovaca VI : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej nedožitým 85. narodeninám doc. PhDr. Štefana Doboša, CSc. zakladateľa a dlhoročného vedúceho katedry
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1998
Lokácia:S. 200-208
ISBN:80-88722-28-4