Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Sipko Jozef (100%)
Názov:Russko-slovackije etnokuľturnyje analogii
Zdroj:Rossica Slovaca VI : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej nedožitým 85. narodeninám doc. PhDr. Štefana Doboša, CSc. zakladateľa a dlhoročného vedúceho katedry
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1998
Lokácia:S. 194-199
ISBN:80-88722-28-4