Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:K fenoménu triviálnosti v súčasnej slovenskej próze pre deti
Zdroj:Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 5, č. 2 (1997), s. 53-56
Ohlas:[3] TOMAN, Jaroslav 2000. Trivialita a kýč v české poezii pro děti. In Proměny literatury pro mládež – vstup do nového tisíciletí. Brno : Masarykova univerzita, 2000, s. 27.