Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Lesk a bieda slovenskej detskej knihy : (slovenská literatúra pre deti a mládež 1996)
Zdroj:Literika
Lokácia:Roč. 2, č. 3 (1997), s. 83-89
ISSN:1335-180X
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera 2000. Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Miniatúry a reflexie. Prešov : Náuka, 2000, s. 11, 159, 174. ISBN 80-968202-9-X.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera 2011. Literatúra bez hraníc a žáner za hranicou. In Literatúra pre deti – Literatúra bez hraníc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011, s. 26. ISBN 978-80-558-0015-8.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera 2012. Žáner v pohybe – pohyby žánru. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 24. ISBN 978-80-555-0536-7.