Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000817
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Životné jubileum doc. Júliusa Rybáka
Ohlas:[4] DVONČ, Ladislav 1997. Slovenskí jazykovedci: súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976-1985). Bratislava : Veda, 1997, s. 505. ISBN 80-224-051-0-8.