Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Rozhovor s jubilujúcim univ. prof. PhDr. Jánom Horeckým, DrSc.
Rozsah:11, č. 7-8 (1980), s. 12-13
Edícia:Spravodaj Univerzity P. J. Šafárika
Ohlas:[4] Dvonč, L.: . In: Slovenskí jazykovedci. Bratislava : Veda, 1997. s. 217.