Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000793
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Životné jubileum doc. Ábela Kráľa
Ohlas:[4] DVONČ, Ladislav 1997. Slovenskí jazykovedci. Bratislava : Veda, 1997, s. 275. ISBN 978-80-22405-10-2.