Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
EditorSabol Ján (100%)
Názov:Súpis prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove za roky 1959-1973 : Furdík, Juraj
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1977
Rozsah:S. 123-125
Edícia:Jubilejný zborník k 15. výročiu založenia Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Ohlas:[4] Dvonč, L.: . In: Slovenskí jazykovedci. Bratislava : Veda, 1997. s. 154.