Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
EditorSabol Ján (100%)
Názov:Súpis prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove za roky 1959-1973 : Bartko, Ladislav
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1977
Rozsah:S. 120
Edícia:Jubilejný zborník k 15. výročiu založenia Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Ohlas:[4] DVONČ, Ladislav. Slovenskí jazykovedci. Bratislava : Veda, 1997, s. 35. ISBN 80-22405-10-8.