Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000774
Kategória:N/A
EditorSabol Ján (100%)
Názov:Súpis prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove za roky 1974-1981 : Nižníková, Jolana
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1984
Rozsah:S. 165
Edícia:25 rokov Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. 1959-1984
Ohlas:[4] DVONČ, Ladislav 1997. Slovenskí jazykovedcii: súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976-1985). Bratislava : Veda, 1997, s. 393.