Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000769
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Teória literatúry : základy slovenskej verziológie
Vydavateľské údaje:Košice : Rektorát UPJŠ, 1983
Ohlas:[4] ZAMBOR, Ján 1997. Báseň a ticho. Bratislava : Národné literárne centrum, 1997, s. 49.
Ohlas:[4] ZAMBOR, Ján 2000. Preklad ako umenie. Bratislava : UK, 2000, s. 225. ISBN 80-223-1407-2.
Ohlas:[4] VALCEROVÁ, Anna 2000. V labyrinte vzťahov. Prešov : FF PU, 2000, s. 91. ISBN 80-8068-011-6.
Ohlas:[3] ZAMBOR, Ján 2000. Mnogotočijata i tiretata v lirikata na Ivan Krasko. In Balgarski i slovacki pročiti. Sofija : Bojan Penev, 2000, s. 153.
Ohlas:[4] GAVURA, Ján 2001. Od hudobnej relevancie k hudobnej ignorancii v básnických textoch. In O interpretácii umeleckého textu 22. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2001, s. 83.
Ohlas:[4] MISTRÍK, Jozef 2002. Lingvistický slovník. Bratislava : SPN, 2002, s. 293. ISBN 80-08-02704-5.
Ohlas:[4] ZAMBOR, Ján 2005. Interpretácia a poetika. Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 2005, s. 262.
Ohlas:[4] ANDRIČÍK, Marián 2004. K poetike umeleckého prekladu. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2004, s. 81.