Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (50%)
Autor:Zimmermann Július (50%)
Názov:Základy akustickej fonetiky
Vydavateľské údaje:Košice : Rektorát UPJŠ, 1978
Ohlas:[4] Zambor, J.: . In: Báseň a ticho. Bratislava : [s.n.], 1997. s. 32.
Ohlas:[4] Zambor, J.: . In: Báseň a ticho. Bratislava : [s.n.], 1997. s. 33.
Ohlas:[3] ZAMBOR, Jan: Mnogotočijata i tiretata v lirikata na Ivan Krasko. In: Balgarski i slovacki pročiti. Sofija : Bojan Penev, 2000. S. 146, 147, 148.
Ohlas:[4] MISTRÍK, Jozef: Lingvistický slovník. Bratislava : SPN, 2002. S. 293. ISBN 80-08-02704-5.
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba: Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov : Náuka, 2002. S. 110. ISBN 80-89038-15-8.
Ohlas:[4] IVANECKÝ, Jozef - NÁBĚLKOVÁ, Mira: Fonetická transkripcia SAMPA a slovenčina. In: Jazykovedný časopis, roč. 53, 2002, č. 2, s. 95.
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 177.