Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Frekvencia deklinačných typov maskulín v spisovnej slovenčine
Zdroj:Jazykovedné štúdie. 15 : Horeckého zborník / red. J. Ružička
Lokácia:15 (1980), s. 243-247
Ohlas:[4] Furdík, K.: Automatické generovanie vzorov slovenských substantív. In: Jazykovedný časopis. 1997, 48, č. 1.. s. 25.
Ohlas:[3] MIECZKOWSKA, Halina. Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujeciu typologicznym slowavko-polskim. 1. wad. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2003, s. 202.