Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Frekvencia deklinačných typov neutier v spisovnej slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 42, č. 4 (1977), s. 193-203
Ohlas:[4] FURDÍK, K. Automatické generovanie vzorov slovenských substantív. In Jazykovedný časopis. 1997, roč. 48, č. 1, s. 25.
Ohlas:[4] FURDÍK, Juraj. Pojem pruduktivity v slovotvorbe a v morfológii. In Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Bratislava : Veda, 2002, s. 29.
Ohlas:[3] MIECZKOWSKA, Halina. Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujeciu typologicznym slowavko-polskim. 1. vyd. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2003, s. 202.