Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Frekvencia deklinačných typov feminín v spisovnej slovenčine
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 27, č. 1 (1976), s. 45-53
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] FURDÍK, K. Automatické generovanie vzorov slovenských substantív. In Jazykovedný časopis. 1997, roč. 48, č. 1, s. 25.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin: Skloňovanie anglických antroponým v slovenčine. In: Slovenská reč, roč. 67, 2002, č. 4-5, s. 224.
Ohlas:[4] FURDÍK, Juraj. Pojem pruduktivity v slovotvorbe a v morfológii. In Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Bratislava : Veda, 2002, s. 29.
Ohlas:[3] MIECZKOWSKA, Halina. Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujeciu typologicznym slowavko-polskim. 1. vyd. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2003, s. 202.