Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Motivické a jazykové varianty poézie Pavla Horova
Ohlas:[4] ZAMBOR, J. Portrét básnika Pavla Horova. In Studia Academica Slovaca 26. 1997, s. 179.