Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Autorská rozprávka - autorova noetika
Ohlas:[3] GERMUŠKOVÁ, Marta. Rozprávka ako živý žáner. In Žánry živé, mrtvé, revitalizované : žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu sv. III. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2006, s. 71.