Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:Komické a lyrické prvky pri modelovaní personálnej témy : (na materiáli prozaických textov Oľgy Feldekovej)
Zdroj:Realizácie textu. 4
Vydavateľské údaje:Levoča : Modrý Peter, 1997
Lokácia:S. 52-57
ISBN:80-85515-45-8
Ohlas:[4] FERKO, M. 1998. O odlišnosti podôb. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 1998, roč. 8, č. 18, s. 3.
Ohlas:[5] POKORNÝ, Milan 1999. Realizácie textu 4. In Slavia. 1999, roč. 68, seš. 1, s. 151.