Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sošková Jana (100%)
Názov:Európske dimenzie estetiky Michala Greguša
Ohlas:[4] Zeman, L.: Az Eperjesi Kollégium 330. évfordulója. In: Irodalmi Szemle. 1997, 40, č. 10.. s. 71-72.