Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Žobráci
Vydavateľské údaje:Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1976
Rozsah:92 s.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Realizácie prózy. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1997, s. 118. ISBN 80-8050-132-7.
Ohlas:[8] MARČOK, V. Peripetie zmien literárnej situácie. In Slovenské pohľady, ISSN 1335-7786. 1998, roč. 114, č. 12, s. 108.
Ohlas:[8] MARČOK, Viliam. Písať dejiny súčasnej literatúry... (?). In Literika. 1999, roč. 4, č. 1, s. 44.
Ohlas:[8] ŽEMBEROVÁ, Viera. Značenňa i vysliv. In Dukľa. 1999, roč. 47, č. 4, s. 50.
Ohlas:[7] ŽEMBEROVÁ, Viera. Značennija i vysliv. Stratehični i poetolohični kontakty tvorčosti Vasylja Stafanyka ta Stanislava Rakusa. In Literaturoznavstvo : Kniha I. Kyjiv : Oberehy, 2000, s. 415-422.
Ohlas:[8] PUKOVÁ, A., GROCH, E. Vo vydávaní kníh sa už nič zásadné neudeje. In SME. 2000, roč. 8, č. 18, s. 8.
Ohlas:[8] PÁTKOVÁ, Jana. Koncepty prostoru v Rakúsově debutu Žobráci. In Slovenská literatúra. 2002, roč. 49, č. 2, s. 138-148.
Ohlas:[8] MARČOK, Viliam et al. Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004, s. 50, 246, 252, 255.
Ohlas:[7] SOUČKOVÁ, Marta. Proza o i w przestrzeni. In Tradycja i historia regionów we wspólczesnej literaturze polskiej i slowackiej : materialy z konferencji - Krosno, 7 wrzesnia 2005. Krosno : Krosnienska Biblioteka Publiczna, 2005, S. 76-88.