Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Literárny objekt a učiteľ v školskom systéme
Zdroj:Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry
Lokácia:Roč. 41, č. 5-6 (1995), s. 148-150
ISSN:1335-2040
Ohlas:[4] Germušková, M.: Proces humanizácie vo vyučovaní literatúry. In: Medacta `97. Medzinárodná konferencia : vzdelávanie v meniacom sa svete, Nitra, 10.-13. jún 1997. 1997, č. 5.. s. 1320.