Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Problémová primeranosť v prozaickom texte : (na materiáli románovej novely Gabriela Garcíu Márqueza Kronika vopred ohlásenej smrti)
Zdroj:Realizácie textu. 4
Vydavateľské údaje:Levoča : Modrý Peter, 1997
Lokácia:S. 64-68
ISBN:80-85515-45-8
Ohlas:[5] POKORNÝ, Milan 1999. Realizácie textu 4. In Slavia, ISSN 0037-6736. 1999, vol. 68, no. 1, s. 150.
Ohlas:[4] ČINČUROVÁ, Xénia 2002. Absurdita jedného výstrelu. In Romboid, ISSN 0231-6714. 2002, roč. 37, č. 1, s. 17.