Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Nižníková Jolana (100%)
Názov:Prívlastky v predložkovom páde substantíva
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 29, č. 2 (1978), s. 133-140
ISSN:0021-5597
Ohlas:[3] Barthová-Fazekasová, M.: . In: Kontrastívny opis prívlastkových skladov slovenčiny a maďarčiny. Budapešť : Mikszáth Kiadó, 1997. s. 130.