Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Nižníková Jolana (100%)
Názov:Prívlastok v mennej skupine a metóda jeho skúmania
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 27, č. 1 (1976), s. 30-35
ISSN:0021-5597
Ohlas:[3] Barthová-Fazekasová, M.: . In: Kontrastívny opis prívlastkových skladov slovenčiny a maďarčiny. Budapešť : Mikszáth Kiadó, 1997. s. 129.