Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000552
Kategória:N/A
Autor:Nižníková Jolana (100%)
Názov:Prívlastok ako obligatórny člen vety (výpovede)
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 33, č. 1 (1982), s. 52-58
ISSN:0021-5597
Ohlas:[3] BARTHOVÁ-FAZEKAŠOVÁ, M. 1997. Kontrastívny opis prívlastkových skladov slovenčiny a maďarčiny. Budapešť : Mikszáth Kiadó, 1997, s. 130.