Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bilasová Viera (50%)
Autor:Žemberová Viera (50%)
Názov:Bachelardova kritická reflexia Descartovej intuície
Zdroj:Descartes a súčasnosť
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 205-213
ISBN:80-88722-19-5
Ohlas:[5] HUBÍK, Stanislav. Descartes v Prešově. In Filosofický časopis. 1996, roč. 44, č. 4, s. 890.
Ohlas:[5] GLOMBÍČEK, P. Descartes a současnost. In Filosofický časopis. 1997, roč. 45, č. 2, s. 340.