Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
EditorŠvorc Peter (100%)
Názov:Spiš v kontinuite času
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1995
Rozsah:388 s.
ISBN:80-967001-3-8
Ohlas:[5] Kessler, W.: Spiš v kontinuite času.... In: Österreichische Osthefte. 1997, 39, h. 3.. s. 453-454.
Ohlas:[3] OTČENÁŠ, Michal: Slovenská historiografia v rokoch 1900-1918 o poľskej problematike. In: Od poznania do zrozumienia. Rzeszów : Wydawnictwo Wyzsej szkoly pedagogicznej, 1999. S. 135.
Ohlas:[5] PIIRAINEN, Ilpo Tapani: Spiš v kontinuite času. In: Südostdeutsches Archiv. 1997/98, Bd. 40/41, s. 281-283.
Ohlas:[4] ZMÁTLO, Peter: Z kultúrno-spoločenskej činnosti spolkov a škôl v okrese Stará Ľubovňa v rokoch predmníchovskej ČSR 1918-1938. In: Z minulosti Spiša. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2001. S. 195.
Ohlas:[3] SCHWARZ, Karl: Matthias Bel - rector et instaurator scholarum Posoniensium. In: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg. Bremen : Lumiére, 2002. S. 247.