Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000495
Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Pokus o zachytenie niektorých vlastností eseje a esejistického štýlu
Zdroj:Acta Universitatis Carolinae. Philologica 4-5. Slavica Pragensia 26 : problémy stylistiky
Lokácia:(1983), s. 107-109
Ohlas:[3] ČECHOVÁ, M. et al. 1997. Stylistika současné češtiny. Praha : ISV, 1997, s. 166.
Ohlas:[3] ČECHOVÁ, M., CHLOUPEK, J., KRČMOVÁ, M. et al. 2003. Současná česká stylistika. Praha : ISV nakladatelství, 2003, s. 193.
Ohlas:[3] ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. 2008. Současná stylistika. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 229. ISBN 978-80-7106-961-4.