Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000494
Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Jazykovo-štylistická charakteristika eseje a esejistického štýlu : autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta filologických vied
Vydavateľské údaje:Bratislava : Ministerstvo školstva SSR, 1983
Ohlas:[3] ČECHOVÁ, M. et al. 1997. Stylistika současné češtiny. Praha : ISV – nakladatelství, 1997, s. 165.