Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AEE
Autor:Slimák Vasiľ (100%)
Názov:Substantive fremden Ursprungs im Deutschen unter methodischem Aspekt
Zdroj:Sprache und Liter[a]tur in Theorie und Lehre
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1997
Lokácia:S. 87-93
ISBN:80-8050-151-3