Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000301
Kategória:ADE
Autor:Sisák Miron (100%)
Názov:The difference between us
Zdroj:Carpatho-Rusyn American : a Forum on Carpatho-Rusyn Heritage
Lokácia:p. 4-5